O firme

Firmy KALAS-Ing.LadislavKalas a   KALAS Medical,s.r.o. sú v prevažnej miere  medicínske spoločnosti zaoberajúce sa výrobou a distribúciou medicínskych prístrojov, príslušenstva a spotrebného materiálu pre urgentnú medicínu, anestéziológiu a pre systémy záchrany ľudského života. Spoločnosť sa zaoberá hlavne týmito činnosťami:

Vysokofrekvenčná ventilácia pľúc

Vysokofrekvenčná ventilácia pľúc prostredníctvom vysokofrekvenčných dýzových  pľúcnych ventilátorov typu PARAVENT využívajúcich koncepciu tzv. multidýzových generátorov tlaku (MGT). Táto originálna technika, ktorá vznikla v bývalom Československu, získala tri zlaté svetové ocenenia za Know How (Japonsko , Brusel , Brno ).  Sada MGT umožňuje bezpečnú a porovnateľnú ventiláciu celého hmotnostného spektra pacientov vrátane novorodencov.

Tieto prístroje boli v r.1993 plošne zavedené do urgentných systémov sloveského zdravotníctva ( RZP, ARO, JIS , OPN … ) pričom nemocnice boli zaškolené na používanie tejto, vo svete neznámej techniky dýchania človeka. V súčastnosti funguje na Slovensku cca 300 vysokofrekvenčných pľúcnych ventilátorov typu  PARAVENT P ; PA ; PAT ; PATe  a po viac ako 20 ročných skúsenostiach je možné konštatovať, že táto technika zohráva vysoko pozitívnu úlohu v záchrane ľudského života a v medicíne kritických stavov.

Výroba a distribúcia ďalších prístrojov pre zdravotníctvo. Sú to hlavne:

-  monitorovacie pristroje (pulxne oximetre, capnografia, monitoring pacienta)
-  prístroj na monitorovanie stavu pacienta počas operácie „Monitor svalovej reaxácie MR-1095
-  prístroj na analýzu O2 v dýchacích plynoch „Analyzátor kyslíka AK-1097
-  prístroj na odsávanie odpadových plynov operačných sál „ECONAR AGS-1098

Softvérovo-hardwerové nastavbové komplety

Výroba a distribúcia softwerovo-hardwerových nastavbových kompletov na sledovanie a  monitorovanie ventilačných parametrov urgentných pacientov , kde je možné sledovať stav urgentného pacienta priamo do pracovne primára alebo obslužného personálu. Vitálne parametre pacientov môžeme sledovať ako v konvenčnej tak aj vysokofrekvenčnej oblasti ventilácie pacientov.  Softwerovo-hardwerové nasdstavbové komplety,  ich komerčné výrobné štádiá sa nazývali :

- ALFA-Link 1
- ALFA-Link 2
- DYNAVENT 2002
- WATCHDATEX

Komponenty pre vysokofrekvenčný nadstavbový komplet

Výroba a dodávka komponentov pre vysokofrekvenčný nadstavbový komplet „ALFA-Jet-modul“, ktorý rozširuje možnosti klinických konvenčných pľúcnych ventilátorov o vysokofrekvenčné režimy. Tieto komponenty boli súčastou konvenčných pľúcnych ventilátorov Servoventilátor SV alfa z produkcie CHIRANA.

Iné komerčné komodity

Okrem týchto vyslovene medicínskych problematík sa firma zaoberá aj komerčnými komoditami ako sú:
- stavba počítačov podľa želania zákazníka
- výroba špeciálnych titanových hrotov pre ultrazvukovú zváraciu techniku

Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE