Prístroje CPAP a APAP

Systém S8 II

Technológia Easy-Breathe … dýcha s vami

S8 Elite IIS8EliteII

Prémiové zariadenie s fixnou hodnotou CPAP ( Continuous Positive Airway Pressure )  s novou technológiou Easy-Breathe  a súborom funkcií ponúkajúcich vyšší komfort a údaje o účinnosti na pokročilé monitorovanie pacienta a terapeutické kontroly.S8 AutoSet Spirit II

Klinicky najviac overené zariadeS8AutoSet SpiritIInie s automatickým nastavovaním hodnotoy APAP ( Automatic Positive Airway Pressure ),  ale tiež CPAP ( Continuous Positive Airway Pressure ) a technológiou Easy-Breathe*, ktoré poskytuje možnosť prispôsobenia terapeutického tlaku s cieľom splniť rôzne individuálne potreby: pri každom nádychu a výdychu, každú noc, každý rok… to je AutoSet Advantage™.

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE
S8 Elite II
S8 AutoSet Spirit II
Terapeutické režimy
APAP s technológiou AutoSet Advantage TM
CPAP
Easy-Breathe
Bezhlučná prevádzka 24 dBA 24 dBA
Krivka EPR TM Easy-Breathe  (stredné a rýchle)
Funkcie produktu
Rozsah tlaku: cm H2O 4 – 20 4 – 20
Strmosť (Vypnuté, 5 – 45 min) ♦ (CPAP)
Nastavenie (Vypnuté, 5 – 45 min)
Detekcia apnoe, hypopnoe, obmedzenie prietoku a chrápanie
Reakcia na apnoe, hypopnoe ( s obštrukčnou súčasťou), obmedzenie prietoku a chrápanie
Funkcia SmartStart TM / Stop
Funkcia optimalizácie nasadenia masky
Automatická kompenzácia únikov
Automatické nastavenie nadmorskej výšky
Systém opakovaného upozorňovania pacienta
Medzinárodná úroveň napätia (110 V – 240 V )
Vstup pre jednosmerný prúd 12/24 12/24
Voliteľné integrované zvlhčovanie ♦ (H4i) ♦ (H4i)
Ukladanie údajov
Smart Data TM
Merač  súladu (podľa jednotlivých dychov)
Údaje o klinickej účinnosti (tlak, úniky, AHI,AI,HI)
Profil používania
Súhrnné údaje (AHI/AI, tlak, úniky, používanie)
Podrobné údaje (AHI, udalosti, tlak, úniky)
Prenos údajov
Priame preberania do počítača (USB a sériový adaptér)
Údajová karta ResScan TM
Kompatibilita s ResControl TM II
Kompatibilita so zariadením ResLink TM s údajmi o prietoku s vysokým rozlíšením (25 Hz), impulzná oximetria

S9 AutoSet

Rovnako, ako u našich predchádzajúcich zariadení AutoSet aj S9 AutoSet upravuje individuálne liečiteľný tlak tak, aby vyhovoval potrebám každého pacienta : nádych od nádychu , noc od noci … , čím je zvyšované pohodlie pacienta a značne prispieva k dodržiavaniu liečby.
Spoločnosť ResMed zachovala všetky unikátne vlastnosti predchádzajúcich prístrojov AutoSet a navic optimalizovala vyhodnocovanie udalostí a znovu zaviedla detekciu centrálnej apnoe pomocou metódy nútených oscilácií  FOT (Forced Oscillotion Technique) reagujúcich na situáciu a  udalosti v dýchacích cestách.  S9 AutoSet teraz inteligentne rozpoznáva obštrukčné udalosti a udalosti v otvorených dýchacích cestách a reaguje na ne.
Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE