Urgentná medicína

Firma KALAS Medical je medicínska spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a distribúciou medicínskych prístrojov, príslušenstva a spotrebného materiálu pre urgentnú medicínu, anestéziológiu a pre systémy záchrany ľudského života. Spoločnosť sa zaoberá hlavne týmito činnosťami:


Vysokofrekvenčná ventilácia pľúc

Vysokofrekvenčná ventilácia pľúc prostredníctvom vysokofrekvenčných pľúcnych ventilátorov typu PARAVENT využívajúcich koncepciu tzv. multidýzových generátorov tlaku (MGT). Sada MGT umožňuje bezpečnú a porovnateľnú ventiláciu celého hmotnostného spektra pacientov vrátane novonarodencov. ….

Výroba a distribúcia ďalších prístrojov pre zdravotníctvo

Sú to hlavne:
- monitorovacie pristroje (pulxne oximetre, capnografia, monitoring pacienta)
- prístroj na monitorovanie stavu pacienta počas operácie „Monitor svalovej reaxácie MR-1095
- prístroj na analýzu O2 v dýchacích plynoch „Analyzátor kyslíka AK-1097
- prístroj na odsávanie odpadových plynov operačných sál „ECONAR AGS-1098

Softvérovo-hardwerové nastavbové komplety

Výroba a distribúcia softwarovo-hardwarových nadstavbových kompletov na monitorovanie ventilačných parametrov urgentných pacientov:
- ALFA-Link 1
- ALFA-Link 2
- DYNAVENT 2002
- WATCHDATEX

Komponenty pre vysokofrekvenčný nadstavbový komplet

Výroba a dodávka komponentov pre vysokofrekvenčný nadstavbový komplet „ALFA-Jet-modul“, ktorý rozširuje možnosti klinických konvenčných pľúcnych ventilátorov o vysokofrekvenčné režimy.

Iné komerčné komodity

Okrem týchto vyslovene medicínskych problematík sa firma zaoberá aj komerčnými komoditami ako sú:
- stavba počítačov podľa želania zákazníka
- výroba špeciálnych titanových hrotov pre ultrazvukovú zváraciu techniku

Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE