Výrobky

Firma KALAS Medical sa od svojho vzniku špecializuje na výrobu a distribúciu zariadení pre urgentnú medicínu.

Monitor svalovej relaxácie MR-1095

Monitorovanie úrovne svalovej relaxácie počas a po celkovej anestézii, pri ktorej boli aplikované kurarimimetiká ,je jednou z podmienok aplikácie “bezpečnej anestézie”.

Odsávačka EKONAR AGS-1098

Je všeobecne známy fakt, že do súčasnej doby spoločnosť a na počudovanie i odborná verejnosť sa veľmi ľahostajne stavala k pracovnému prostrediu operačných sál z pohľadu zdravia a bezpečnosti obsluhy z titulu negatívnych účinkov odpadných plynov narkotizačných prístrojov.

Vysokofrekvenčná dýzová ventilácia ( VFDV )

WATCHDATEX

Softvér “WATCH – DATEX” je určený pre spoluprácu počítača (PC) so servoventilátorom Datex – Ohmeda Centiva. Obsahuje funkcie monitorovania numerických i analógových parametrov, ako aj pracovných parametrov umelej ventilácie pľúc (UVP).

Monitory

Pulzné oximetre, capnografia, monitoring pacienta, …

Senzory

Prietokové senzory, O2 sondy, snímače na monitorovanie plodu (EnviteC)…

Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE