Odsávačka anestetických pár

EKONAR AGS-1098

Je všeobecne známy fakt, že do súčasnej doby spoločnosť a na počudovanie i odborná verejnosť sa veľmi ľahostajne stavala k pracovnému prostrediu operačných sál z pohľadu zdravia a bezpečnosti obsluhy z titulu negatívnych účinkov odpadných plynov narkotizačných prístrojov.

Riešenie negatívnych účinkov týchto plynov, ktorých koncentrácia napr. Halotanu často stúpa nad povolenú normu 20 mg/m3 a u N2O nad normu 40 mg/ m3 aj 2 – 7 násobne, na imunitu, fertilitu, celulárne nukleárne zmeny, poškodenia parenchýmových orgánov, atď., ponúka výrobok EKONAR.

Zariadenie EKONAR AGS-1098 vzniklo na základe dlhoročných praktických skúseností z pracovného prostredia anestéziológa. Zvolená technická koncepcia riešenia bola dlhodobo klinicky overovaná pre dosiahnutie parametrov splňujúcich všeobecne záväzných noriem a predpisov pre pracovné prostredie.

Odsávačka – Technické dáta

Vonkajšie rozmery 160 mm x 120 mm x 150 mm
Hmotnosť 1050 g
Napájanie 230 V/50 Hz
Príkon 10 VA + 25%
Pohonné médium vlastný membránový kompresor na vzduch
- výstupný tlak pin = 10 kPa ± 25 %
- výstupný prietok Qin = 2,5 lmin-1 ± 25 %
Sací podtlak max. 0,8 cm H2O ± 25 % (80 Pa ± 25 %)
Sací prietok na vstupe 9 lmin-1 ± 25 % pri podtlaku 0 cm H2O
Výtlačný prietok 12 lmin-1 ± 25 % na konci 10 m odpadovej hadice D22mm
Ochrana proti pretlaku
- prvý stupeň konštrukčný – systém je plne priedušný
- druhý stupeň poistný ventil 0,5 kPa ± 0,1 kPa
Pripojovacie kužele 22FM STN ISO 5356-1

odsavackaodsavacka_foto

Návod na použitie

Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE