EnviteC

O2 sondy

Elektro-chemické medicínske kyslíkové sondy od spoločnosti EnviteC spĺňajú štandardy vysokej kvality pre využitie v anesteziologických / narkotizačných prístrojoch, inkubátoroch, ventilátoroch a kyslíkových monitoroch. Sondy sú navrhnuté na optimálny výkon v špecifických medicínskych podmienkach a v súlade s vysokými štandardami bezpečnosti požadovanými v chirurgii, urgentnej medicíne či neonatalógii.

Hlavné vlastnosti:


Všetky kyslíkové sondy od spoločnosti EnviteC sú necitlivé na anestetické plyny v súlade s normou DIN EN 12 598 (ISO 7767), čo je garanciou ich jedinečnej, konštantnej vysokej kvality a trvácnosti.

Kyslíkové sondy sú využiteľné v nasledujúcich aplikáciách:

Stanovenie ekvivalentu O2 sónd od EnviteC

Stanovenie náhrad : Tabulka-equivalentov

Prehľad kyslíkových sónd typu MEDICAL :

OOM101 O2 sonda S

OOM101    O2 sonda S                                                           Obj.č.: 01-00-0013

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom101

OOM102  O2 sonda C

OOM 102    O2 sonda C                                                               Obj.č.: 01-00-0019

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom102

OOM102-1  O2 sonda C-1

OOM 102-1    O2 sonda C-1                                                            Obj.č.: 01-00-0020

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom102-1

OOM103  O2 sonda

OOM 103    O2 sonda C                                                               Obj.č.: 01-00-0015

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom103
OOM103-1  O2 sonda C-AIR

OOM 103-1    O2 sonda C-AIR                                                          Obj.č.: 01-00-0016

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom103-1

OOM103-1M  O2 sonda

OOM 103-1M    O2 sonda C                                                               Obj.č.: 01-00-0090

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom103-1m
OOM104  O2 sonda I 8000

OOM 104    O2 sonda I 8000                                                               Obj.č.: 01-00-0049

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom104

OOM105  O2 sonda E

OOM 105    O2 sonda E                                                             Obj.č.: 01-00-0053

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom105
OOM106  O2 sonda F

OOM 106    O2 sonda F                                                               Obj.č.: 01-00-0091

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom106
OOM107  O2 sonda G

OOM 107    O2 sonda G                                                               Obj.č.: 01-00-0058

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom107
OOM107-2  O2 sonda G-2

OOM 107-2   O2 sonda G-2                                                              Obj.č.: 01-00-0081

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom107-2
OOM109  O2 sonda

OOM 109    O2 sonda                                                                Obj.č.: 01-00-0085

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom109
OOM109-EM  O2 sonda

OOM 109-EM    O2 sonda                                                               Obj.č.: 01-00-0109

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom109-em
OOM109-EMLF  O2 sonda

OOM 109-EMLF   O2 sonda                                                             Obj.č.: 01-00-0106

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom109-emlf
OOM109-LF  O2 sonda

OOM 109-LF    O2 sonda                                                               Obj.č.: 01-00-0105

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom109-lf
OOM110  O2 sonda

OOM 110    O2 sonda                                                                Obj.č.: 01-00-0098

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom110
OOM111  O2 sonda

OOM 111    O2 sonda                                                               Obj.č.: 01-00-0114

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom111
OOM201  O2 sonda D

OOM 201    O2 sonda D                                                               Obj.č.: 01-00-0014

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom201
OOM202  O2 sonda V300

OOM 202    O2 sonda V300                                                              Obj.č.: 01-00-0047

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom202
OOM202-1  O2 sonda

OOM 202-1    O2 sonda                                                               Obj.č.: 01-00-0021

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom202-1
OOM202-2  O2 sonda V-2

OOM 202-2    O2 sonda V-2                                                              Obj.č.: 01-00-0068

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom202-2
OOM202-2S  O2 sonda

OOM 202-2S    O2 sonda                                                               Obj.č.: 01-00-0106

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom202-2s
OOM204  O2 sonda

OOM 204    O2 sonda                                                               Obj.č.: 01-00-0097

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom204


O2 sonda Pre OxiQuant S

OOi 103 O2 sonda OxiQuant S

na monitorovanie obsahu kyslíka v anesteziologických prístrojoch, v prístrojoch pre dohodobú respiráciu a v inkubátoroch (vysoká presnosť merania, spoľahlivosť, kvalita, presná a spoľahlivá odpoveď, rezistentný voči N2O, výborná stabilita signálu, krátke zahrievanie, necitlivosť na anestetické plyny podľa DIN EN 12 598 (ISO 7767))

oom103
Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE