Vysokofrekvenčná dýzová ventilácia (VFDV)

ventilátormi  PARAVENT

Krátky teoretický základ o VFDV

Klinické stavy, kde nie je možné konvenčnou ventiláciou, alebo jej modifikáciami, zaistiť adekvátnu alveolárnu ventiláciu, vyžadujú riešenie nekonvenčnými ventilačnými postupmi.

Existuje celá škála klinických situácií, ktoré sú len ťažko riešiteľné konvenčnou ventiláciou a jej modifikáciami.

Sem patria :

  1. Stavy spojené s poklesom poddajnosti pľúc a poklesom funkčnej reziduálnej kapacity ( fibróza pľúc,aspiračná pneumónia, pokročilý ARDS, obmedzenie dýchacích pohybov – napr.pri zasypaní).
  2. Bilaterálne nerovnomernosti mechanických vlastností pľúc a hrudníka (unilaterálne traumy pľúc a hrudnej steny, diafragmatické hernie, bronchopleurálne fistuly a alárne pneumónie).
  3. Stavy s nerovnomernými mechanickými vlastnosťami tej istej strany pľúc (bulózny emfyzém).
  4. Stavy, kde minimálne tlakové účinky umelej ventilácie pľúc na obeh vedú k závažným poruchám hemodynamiky ( cor pulmonale, vrodené srdcové chyby, hypovolémia ).
  5. Hraničné operačné výkony na trachei, bronchoch a pľúcach.

Tieto klinické stavy predstavujú problém pre zaistenie adekvátnej alveolárnej ventilácie konvenčným spôsobom. Laserová liečba v kritických stavoch, hraničných inoperabilných malígnych obštrukcií veľkých dýchacích ciest, vedúcich k hypox af asfixií, potrebuje adekvátne zaistenie ventilácie. Od roku 1967 je známy spôsob použitia vysokofrekvenčnej ventilácie, ktorý je pre vyžšie uvedené stavy vhodným riešením.

VFDV má určité výhody a nevýhody ktoré treba mať na pamäti :

Technologické výhody:

Fyziologicko- medicínske výhody:

Nevýhody VFDV:

vfdv3_sl1

Predchádzajúce modely Vysokofrekvenčných ventilátorov PARAVENT

Pneumatické modely : PARAVENT P ; PARAVENT PA ; PARAVENT PAT

 

predch_modely

 


 

 

Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE