PARAVENT PAT

Ventilátor  Paravent  PAT  je pneumaticky riadený vysokofrekvenčný dýzový ventilátor s optimálnou konštantnou frekvenciou 120 c/min  a voliteľnou relatívnou dobou inspiria  t.j. pomeru dôb inspiria / expiria  1:1 , 1:2  a  2:1 ,  spojito nastaviteľmou insuflačnou energiou –  tlakom  0 až 400 kPa .  Insuflačná energia – tlak sa mení  v jednej z dýz  multidýzového generátora tlaku MGT   na energiu ventilačnú , odstupňovanú podľa zvolenej inspiračnej dýzy v MGT do troch rovnakých úrovní nezávisle od použitej menovitej svetlosti -priemeru- MGT.

Konštrukciou MGT je realizovaný princíp tzv.fyzikálnej bezpečnosti poistky, kedy menovaná ventilačná energia predstavuje maximálne dosiahnuteľnú úroveň  pretlaku i v prípade nulového prietoku plynu do pľúc  napr. v prípade trvalého inspiria .

Paravent-PAT

Paravent-PAT

 

 

Mimo tejto konštrukčnej poistky je ventilátor zabezpečený pneumatickým systémom pre kontinuálne snímanie a vyhodnocovanie tlaku v tracheálnej rúrke.

Systém umožňuje svojou konštrukciou jednoducho zaviesť režim podpornej ventilácie so zachovaním spontánnej dychovej aktivity pacienta.

Rovnako tak umožňuje vykonávanie efektívnej toalety dýchacích ciest vrátane lavážií v tzv. impulznom, alebo expulznom režime, bez prerušenia ventilácie.

Systém je vybavený zariadením automaticky znižujúcim hodnotu nežiadúceho dynamického exspiračného pretlaku pri použití pomeru dôb inspíria / exspiria 2:1 . V tomto prípade sa automaticky aktivuje EXPIRAČNÁ DÝZA v priebehu exspíria .

I pri použití netesniacej tracheálnej rúrky zaisťuje trvalým tlakovým spádom prevenciu aspirácie .

Základným príslušenstvom ventilátora je sada ôsmich MGT so svetlosťou t.j. priemermi 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 a 10 mm pre intubačné rúrky zodpovedajúcich rovnakých priemerov s toleranciou ± 0,5 mm , pokrývajúc celé vekové i hmotnostné spektrum pacientov .

Každý MGT je opatrený troma inspiračnými a jednou exspiračnou dýzou a nezámenným pripojovacím kužeľom RECORD pre pripojenie meracieho katetra .

 

 

 

 

Napájací tlak

400 kPa ± 50 kPa

Prietok zdroja tlaku

min. 30 l / min

Frekvencia

120 c / min ± 10 %

Pomer Ti : Te

1:2 , 1:1 , 2:1 ± 10 %

Max. ventilačná energia

podľa insuflačného tlaku

pri insuflačnom tlaku 180 kPa

insp. dýza č. I - 2,5 kPa

č. II - 4,5 kPa

č. III - 7,0 kPa

exsp. dýza - 4,0 kPa

Tlaková ochrana

voliteľná - 2,5 kPa

(PRESS.LIMIT)

- 5,0 kPa

Hmotnosť

5,7 kg

Rozmery

235 x 130 x 250

Str. bezporuchová doba

2000 hodín

Pracovné prostredie

teplota : 10 - 40 ° C

vlhkosť : max. 80 %


Návod na použitie  PARAVENT PAT Navod-pat

Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE