Watchdatex

(Ohmeda Com 1.0 Serial Protocol)

Centiva/5 Critical Care Ventilator (DATEX-OHMEDA)

Softvér “WATCH – DATEX” je určený pre spoluprácu počítača (PC) so servoventilátorom Datex – Ohmeda Centiva. Obsahuje funkcie monitorovania numerických i analógových parametrov, ako aj pracovných parametrov umelej ventilácie pľúc (UVP). Umožňuje zosnímané údaje archivovať, poprípade preniesť do textového alebo tabuľkového dokumentu a ďalej ich spracovať.

watchdatexUmožňuje monitorovať parametre mechanických vlastností pľúc (MVP) vo všetkých ventilačných režimoch, ako aj ďalších dôležitých prognostických a diagnostických údajov a optimalizovať parametre UVP

Technické parametre

Operačný systém Windows 98 a vyššie
Prepojenie medzi PC a Ventilátorom RS232 (nulový modem)
Vzorkovacia frekvencia min. 16 ms

Merané parametre

TI (čas inspíria) /sek./ ±10%
TE (čas exspíria) /sek./ ±10%
T I % (percentuálny pomer trvania dĺžky inspiračného času z ventilačného cyklu) /%/ ±10%
f (frekvencia dýchania) /d/min./ ±5%
VT = VTE(dychový objem) lit./ ±5%
MV (minútová ventilácia) /lit/min./ ±5%
PAWmax /kPa, alebo cmH2O/ ±5%
PAW min (PEEP) /kPa, alebo cmH2O/ ±5%
tI (Prvá inspiračná časová konštanta celého systému –pľúca + ventilačný okruh + ventilátor) /sek./ ±10%
tE (Prvá exspiračná časová konštanta celého systému –pľúca + ventilačný okruh + ventilátor) /sek./ ±10%

Vypočítané parametre

Cst (Statická poddajnosť) /lit/kPa/ ±15% *
Cdyn (Dynamická poddajnosť) /lit/kPa/ ±15%
RI AW(Inspiračný odpor dýchacích ciest + odpor ET kanyly) /kPa/lit/sek / ±15% *
RI sys(Inspiračný odpor systému pľúca + ventilátor +ET kanyla – stredná hodnota) /kPa/lit/sek / ±20%
RE sys(Exspiračný odpor systému pľúca + ventilátor +ET kanyla – stredná hodnota) /kPa/lit/sek / ±20%
PAI (Špičkový alveolárny tlak) /kPa/ ±10%*
PEEPi = PAE inadv /kPa/ ±20% *
PAE (Minimálny alveolárny tlak na konci exspíria suma inadvertného PEEPi + mechanického PEEP) /kPa/ ±15%

Graficky znázornené parametre krivky: P/t Q/t V/P Q/V Cst-i

Všetky krivky sú znázorňované prakticky v reálnom čase s omeškaním do 600 msek. Filtrácia artefaktov: matematickým filtrom je do ± 15% z reálnej hodnoty. Údaje pre krivku statickej poddajnosti Cst-i filtrované.Rýchlosť autozoomu v stabilizovanej UVP do 60 sek.

Kapacita pre ukladanie záznamov

Ukladanie trendových kriviek (trend.txt). Ukladanie celého záznamu o ventilácii (log.txt). Hodnoty nie sú filtrované žiadnym filtrom. Ukladanie záznamov je bez SW obmedzenia – obmedzením je len kapacita hardvéru – HDD PC

Pozn.

Presnosť a odchýlka vypočítaných parametrov je udávaná pri meraniach na modeli pľúc podľa normy ISO pre normálne pľúca, pľúca s poklesom poddajnosti na polovicu východzej hodnoty a pľúca so vzostupom odporu dýchacích ciest na dvojnásobné hodnoty.

!!! V režime BiPAP (Bilevel) a SIMV sú výsledky výpočtov i kriviek ovplyvnené spontánnou ventiláciou pacienta počas Ti aj Te ( Thigh/Tlow), najpresnejšie výsledky sú v 30 min trende, ktorý eliminuje (spriemeruje) odchýlky spôsobené spontánnym dýchaním

Tento SW je určený pre pacientov s hmotnosľou nad 5 kg. Pracuje od hodnôt inspiračného prietoku nad 5 l/min.

* pri extrémnom bronchospazme napr. Status astmaticus, bude meranie menej presné ako je uvedené.

Na stiahnutie

Prospekt

Cenník (1 ks)

množstvo do (ks) 50 100 200 500 1000
Sk 16000 14000 13000 12000 11000
EUR 400 350 325 300 275

Distribútori

Kalas s.r.o. Mediconsult VV Messer Tatragas s.r.o.
www.kalas.sk www.messer.sk/sk/medicina.htm
kalas@kalas.sk torokp@he.psg.sk jaroslav.tonkovic@messer.sk
Performance Optimization WordPress Plugins by W3 EDGE